Patent Tescilinde Haklar

Özener Patent / Patent Tescilinde Haklar / Patent Tescilinde Haklar

Patent Tescilinde Haklar

Patent ve faydalı model tescili başvurusu veya patent ve faydalı model belgesi devir edilebilir , lisans yoluyla kiralanabilir, veraset yoluyla varislere intikal edebilir ya da rehin edilebilir. Patentve faydalı model belgesi üzerinde yapılan devir, lisans, veraset yoluyla intikal ve rehin gibi tasarruflarla, adres ve unvan değişikliklerinin üçüncü kişilere karşı bir hüküm ifade edebilmesi için bunların patent siciline kayıt edilmesi gereklidir.