Patent Sistemi

Özener Patent / Patent Sistemi / Patent Sistemi

Patent Sistemi

Buluşların değer oluşturmasında ve bu hakları tesis etmede  patent sistemini anlamak önem arz etmektedir.

Patent Sisteminin İşlevi;

Arge yi ve teknik inovasyonu teşvik etmesi,

Rekabetçi piyasayı ve yatırımları teşvik etmesi,

Bilgiyi topluma mal etmesi,

Teknoloji transferinde önemli rol oynamasıdır.

Neler Patent Almaya Konu Olabilir?

Yeni olan

Buluş basamağı içeren

Sanayiye uygulanabilir her buluş

Patent alabilir.

Patentler Ticari Olarak Nasıl Kullanılır?

Ticari olarak kullanılma

Diğer alınabilecek patentleri engelleme

Lisans verme yoluyla kazanç elde etme

Patentin Sağladığı Haklar Nelerdir?

Patentten gelen haklar bulunduğu ülkenin mevzuatına göre farklılık arz etmekte isede genel olarak;

Geçici Tedbir koydurma

Kalıcı tedbir koydurma

Ticaretten çıkarma

Tazminat hakları sağlama