Patent Nasıl Alınır?

Özener Patent / Patent Nasıl Alınır? / Patent Nasıl Alınır?

Patent Nasıl Alınır?

 

İncelemeli Patent Sistemi; Patent bir araştırma raporuna dayanılarak verilen sistemdir.20 yıl koruma sağlanabilir ve koruma süresi uzatılamaz.

İncelemesiz Patent Sistemi; Buluş sahibine 7 yıl süre ile koruma hakkı verilen sistemdir. Fakat buluş sahibi ve 3.taraf kişiler tarafından bu süre bitiminden önce inceleme talebinde bulunabilinir. İnceleme raporu olumlu olması durumunda başvuru yapılan tarih esas alınarak 20 yıl koruma süresi ve incelemeli patent belgesi verilir.

Faydalı Model; Bu sistemde araştırma raporu ve inceleme raporu istenmez. Diğer incelemeli ve incelemesiz sisteme göre daha kolay ve masrafı daha az ve daha kısa sürede alınabilmektedir. Başvuru sahibi eğer isterse araştırma raporu talebinde bulunabilir. Faydalı model başvurusu yayınlandıktan sonra 3 ay içerisinde üçüncü kişiler tarafından yayına itiraz edilebilir. Başvuru sahibi veya vekili itirazlara cevap verebilir. Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu süre uzatılamaz.

Patent Ve Faydalı Model Arasındaki Farklar

  PATENT FAYDALI MODEL
Yenilik + +
Buluş Basamağı +
Sanayiye Uygulanabilirlik + +
Usuller +
Kimyasal ürünler +
Araştırma +
İnceleme +
Yayın + +
Koruma Süresi (yıl) 7/10 10

Patent Araştırması

Firmaların veya şahısların yoğun arge bilgi ve birikimleri sonucu ortaya çıkan buluşlarını tescilleyip bunu bir değer haline getirebileceği en önemli unsur olan patentlerin alınma sürecinde en önemli aşamalardan birisi Patent Araştırması yapmaktır.

Aynı zamanda yeni buluşlar öncesi sektöründeki son durumu, gelişmelerin takip edilmesi ve argee yapılacak yatırımlara patent araştırması son derece önemli veriler sunacaktır.

Patent Araştırmasının diğer bir işlevi; başvuru öncesi buluşla ilgili dünyanın herhangi bir yerinde daha önce alınmış bir teknik söz konusu ise başvuru sahibi buluşunda revizyon yapma imkanı tanımasıdır.

Patent araştırması dünya çapında bir yenilik sorgulaması gerektirmektedir. Dünyada çeşitli patent ofislerinin yazılımları veya özel olarak geliştirilmiş yazılımlarla teknik alandaki literatürde geçen kelimeler baz alınarak veya patent sınıflandırması baz alınarak araştırma yapılabilir. Patent araştırması ciddi bir birikim ve tecrübe gerektirdiğinden Resmi Patent Vekillerinden hizmet almanız kısa ve uzun vadede cidddi zaman ve maliyet kayıplarınızı engelleyecektir.

Özener Marka & Patent Danışmanlık olarak Patent müracaatlarınız öncesinde veya teknolojik araştırma ve geliştirme öncesinde sektörünüzle ilgili araştırma yapıp sizlere raporlayarak patent vekillerimizle hizmetinizdeyiz.

Yurtdışı Patent Tescil

Bir patent başvuru yapıldığı ülkede korunmaktadır. Türkiye de yapılmış bir patent başvurusu sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlilik kazanır. Yurtdışında  Patent başvurusu isteniyorsa ulusal patent başvurusu aşamasında Rüçhan Hakkı talep edilmesi gerekir. Rüçhan talep edilmesiyle Türkiye de yapılmış bir başvuru ile yurtdışında yapılmış bir patent başvurusu tarihleri arasında o tarihten sonra yapılmış patent başvuruları hükümsüz kalacaktır.

Yurtdışı patent başvuruları çeşitleri

  • Ulusal patent başvurusu
  • Uluslararası patent başvurusu (PCT)
  • Bölgesel işbirliği patentleri (EPC)
  • Avrasya Patent İşbirliği (EAPC)
  • Afrika Bölgesel Fikri Haklar (ARIPO)
  • Afrika Fikri Haklar Örgütü (OAPI)
  • Körfez İşbirliği Patent  (GCC)

Ulusal Patent Başvurusu;

Ulusal patent başvuruları tescil koruması istenen ülkede ilk yapılan başvurudur. İki türlü başvuru söz konusudur.

  • Direk ülke ofisi kanalı ile başvuru
  • Diğer bir ülkeden alınan rüçhan hakkı ile yapılan başvuru

Ulusal patent başvuruları yapıldıkları ülkelere göre birbirinden bağımsız değerlendirilir.

Uluslararası Patent Başvurusu (Patent İşbirliği Anlaşması-PCT)

Uluslararası patent başvuruları Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde (Wipo) yapılmaktadır. Türkiye de 1996 yılında bu anlaşmaya taraf olmuştur.Taraf ülkelerin herhangi birinde yapılan başvuru ile diğer taraf ülkelerde de patent hakkı istenilmesini sağlar. Ayrıca maliyet açısından da ülkesel başvurulara nazaran avantajlıdır.2013 Eylül ayı itibariyle 149 ülke anlaşmaya taraftır.

PCT sistemiyle patent verilmez PCT sadece başvuruları kolaylaştırma ile ilgili bir sistemdir.

İlk başvuru tarihinden itibaren 30 ay içerisinde başvuru tamamlanması gerekmektedir.

Bölgesel İşbirliği Avrupa Patent Başvurusu (EPC)

Türkiye Avrupa Patent Sözleşmesine 2000 yılında taraf olmuştur.Başvuru sahibinin belirlediği ülkelerde bölgesel olarak koruma sağlamaktadır.38 ülke şu an için bu sözleşmeye taraftır.