Patent Çeşitleri

Özener Patent / Patent Çeşitleri / Patent Çeşitleri

Patent Çeşitleri

Patent; Dünyada ve Türkiye’de yeni olan, var olan bir teknik probleme çözümler getiren veya yolunu gösteren bir buluşun sağladığı haklara denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent belgesi denir.

Patent başvuruları başvuru tarihinden itibaren en fazla 20 yıl koruma sağlar.

Buluş Nedir?

Teknik bir alanda bir problemin çözümünde kullanılan ve teknik bir özelliği bulunan fikirsel ürüne denir.

Buluşun en önemli vasfı teknik bir özelliğe sahip olmasıdır. Sadece fikir anlamında kalan teknik bir özelliği olmayan unsurlar buluş olarak nitelendirilemez.

Buluş kimi zaman yepyeni bir alanda üretilen bir cihaz veya alet iken bazen bilinen bir ürün veya yöntemde yapılan iyileştirme olabilir.

Hangi Buluşlar Patentlenebilir?

Bir buluşun patentlenebilmesi için;

Yeni olması (mutlak yenilik, tüm dünyada yenilik)

Tekniğin bilinen durumunun aşılması (konuda uzman bir kişi tarafından buluşla ilgili teknik bir durum çıkartılamıyorsa)

Sanayiye uygulanabilir olması (sanayinin bir alanında uygulanabilir ve üretilebilir olması)

Kriterlerine uygun olması gereklidir.

Neler Patentlenemez?

Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı buluşlar

Bitki veya hayvan türlerinin biyolojik olarak çoğaltılması ile ilgili buluşlar,

Keşifler, matematik teorileri,

Edebiyat ve sanat eserleri, yazılımlar

İnsan vücuduna uygulanabilecek cerrahi tedavi usulleri

Buluşların Korunma Sistemleri

Patent Çeşitleri

Buluşlar Türkiye’de 3 sistemle korunabilir;

İncelemeli Patent Sistemi

İncelemesiz Patent Sistemi

Faydalı Model

İncelemeli Patent Sistemi; Patent bir araştırma raporuna dayanılarak verilen sistemdir.20 yıl koruma sağlanabilir ve koruma süresi uzatılamaz.

İncelemesiz Patent Sistemi; Buluş sahibine 7 yıl süre ile koruma hakkı verilen sistemdir. Fakat buluş sahibi ve 3.taraf kişiler tarafından bu süre bitiminden önce inceleme talebinde bulunabilinir. İnceleme raporu olumlu olması durumunda başvuru yapılan tarih esas alınarak 20 yıl koruma süresi ve incelemeli patent belgesi verilir.

Faydalı Model; Bu sistemde araştırma raporu ve inceleme raporu istenmez. Diğer incelemeli ve incelemesiz sisteme göre daha kolay ve masrafı daha az ve daha kısa sürede alınabilmektedir. Başvuru sahibi eğer isterse araştırma raporu talebinde bulunabilir. Faydalı model başvurusu yayınlandıktan sonra 3 ay içerisinde üçüncü kişiler tarafından yayına itiraz edilebilir. Başvuru sahibi veya vekili itirazlara cevap verebilir. Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu süre uzatılamaz.