Patent Başvurusu

Özener Patent / Patent Başvurusu / Patent Başvurusu

Patent Başvurusu

Bir buluş, hangi patent sistemi ile olursa olsun öncelikle bir yenilik araştırmasına tabi tutulmalıdır. Yenilik araştırması bir uzman tarafından özellikle profesyonel resmi vekiller tarafından yapılmalıdır. Yenilik araştırması yapılan bir buluş başvuru aşamasında koruma amacına stratejisine göre farklılık arz edebilir.

Patent Başvurusu Nereye Yapılabilir?

Patent başvurusu koruma sistemine göre 3 şekilde yapılabilir;

Ulusal Patent Başvurusu (Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü-TPE)

Avrupa Patent Ofisi (EPO)

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

Ulusal Patent Başvurusu;

Sadece başvuru yapılan ülkede geçerlilik kazanır.

Başvuru yapıldığı tarih itibariyle 12 ay içerisinde uluslararası patent başvurusu yapılması için rüçhan hakkı (başvuruda öncelik hakkı) tanınır.

Avrupa Patent Ofisi (EPO)

Avrupa Patent Ofisi tarafından yapılan tescil ulusal patent başvurusunda eşdeğerdir.

Başvuru sahibi koruma talep ettiği ülkeleri seçer

Maliyet başvuru yapılan ülkeye göre değişir.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

Wipo nezdinde taraf olan ülkelerde başvuru yapılabilmesi için bir başlangıç aşamasıdır.

Uluslararası başvuru aşamasından sonra, çoklu ulusal giriş ve inceleme aşamalarını içerir.

Bir PCT başvurusu Avrupa Patent Ofisine (EPO),Wipo Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi ve Ulusal ofis kanalıyla yapılabilir.

Patent/Faydalı Model Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Başvuru dilekçesi

Buluşu anlatan tarifname

Buluşa ait istemler (korunma istenen teknik özellikler)

Buluşa ait teknik çizimler

Buluşun özeti

Kimler Patent Başvurusunda Bulunabilir?

Patent/Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.

Patent/Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından ortak bir başvuru şeklinde yapılabilir.

Başvuruda mutlaka buluş sahibi veya sahipleri belirtilir.

Patent Başvurusunda Patent Vekili Kullanma

Patent başvuruları başvurunun mahiyetine göre 1ila 4 yıllık periyodu içeren bir süreci kapsar. Başvurunun yenilik araştırmasının yapılmasından, başvurunun yapılması ve sonrasında yapılacak takipler ciddi bir bilgi birikimi, deneyim ve bunlara ait altyapı gerektirmektedir. Burada profesyonel vekillik siciline kayıtlı vekiller tarafından yapılması ciddi hak kayıplarına uğranmaması için önemlidir.

Patent Başvurusu Aşamaları

Başvurunun incelenmesi ve şekli inceleme

Araştırma raporu

Araştırma raporu yayını

Patent inceleme raporu

Patent verilmesi

Patentin geçerliliği