İncelemesiz Patent

Özener Patent / İncelemesiz Patent / İncelemesiz Patent

İncelemesiz Patent

Patent başvuru korumasında incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcuttur. İncelemeli patent sisteminde, araştırma raporundan sonra inceleme raporu düzenlenmektedir. İncelemesiz patent sisteminde ise sadece araştırma raporu düzenlenirken inceleme raporu düzenlenmemektedir.Ayrıca incelemeli patentte buluş sahibine 20 yıl koruma sağlar incelemesiz patent koruma süresi 7 yıldır.

 

Araştırma raporu bildiriminden itibaren 3 ay içerisinde sistem tercihi yapılmaz ise, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir ve “incelemesiz sistem tercihi” yayını yapılır.

 

Başvuru Yayını tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır.Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayınlanmasını talep edebilir. Erken yayın talebi yapılması durumunda başvuru, araştırma talebinde bulunulduktan sonra yayımlanır.Başvuru ve araştırma raporu birlikte yayınlanır.

 

Araştırma raporu yayınlandıktan sonra 6 ay içerisinde üçüncü kişiler araştırma raporuna görüşlerini bildirebilirler.İtirazlara 3 ay içerisinde karşı görüş bildirilebilir.

 

Başvuru sahibi 3 ay içerisinde karşı görüş bildiriminde bulunmaz ise  Enstitü incelemesiz patent verilmesine karar verir.