Faydalı Model

Özener Patent / Faydalı Model / Faydalı Model

Faydalı Model

Tüm dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilir buluşların sahiplerine sağlanan haklardan birisidir.

Faydalı Model patent tescilinden farklı olarak hem daha kısa hem de maliyet açısından daha uygundur. Küçük ve orta büyüklükteki firmaların buluş yapmalarını ve koruma taleplerini özendirici bir işlevi vardır.

Patent Ve Faydalı Model Arasındaki Farklar

Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi;

Faydalı Modeli Patent tescilinden ayıran yegane unsur Buluş basamağı içermemesidir.

Buluş Basamağı; Buluşun ilgili teknik sahasında teknik bir uzman tarafından buluşla ilgili tekniğin bilinen durumundan açık bir şekilde çıkarılamayan unsurlara denir.

Faydalı Model Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Başvuru dilekçesi

Buluşu anlatan tarifname

Buluşa ait istemler (korunma istenen teknik özellikler)

Buluşa ait teknik çizimler

Buluşun özeti

Kimler Patent Başvurusunda Bulunabilir?

Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.

Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından ortak bir başvuru şeklinde yapılabilir.

Başvuruda mutlaka buluş sahibi veya sahipleri belirtilir.

 

Faydalı Model Başvurusunda Patent Vekili Kullanma

Faydalı Model başvuruları başvurunun mahiyetine göre 1 yıllık periyodu içeren bir süreci kapsar. Başvurunun yenilik araştırmasının yapılmasından, başvurunun yapılması ve sonrasında yapılacak takipler ciddi bir bilgi birikimi, deneyim ve bunlara ait altyapı gerektirmektedir. Burada profesyonel vekillik siciline kayıtlı vekiller tarafından yapılması ciddi hak kayıplarına uğranmaması için önemlidir.

Faydalı Model Başvuru Süreci