Hakkımızda

Özener Patent / Hakkımızda

Kurucunun mesajı

Değerli ekibim ile birlikte “sözümüz teminattır” diyerek başladığımız her işi “deneyim, bilgi ve elbette ki güven’’  ilkeleri ile başarmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Özener Patent olarak değerli müvekkillerimize sınai mülkiyet hakları kapsamında marka, patent, faydalı model, tasarım konularında tescil öncesi ve sonrası “sözümüz teminattır” diyerek danışmanlık hizmeti vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Özener Patent olarak markalaşma yolunda yapmış olduğumuz çalışmalara Coğrafi işaretlerin AB Komisyonu nezdinde korunmasının sağlanması için ilk harekete geçen danışman firma olarak “ deneyim, bilgi ve tecrübe” diyerek danışmanlık hizmetlerimiz ile önemli adımlar atmaya devam etmenin huzuru içerisindeyiz.

Özener Patent olarak, Türk Patent Enstitüsü tarafından “Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı” çalışmaları kapsamında 30. Nisan.2014 tarihinden başlayarak yapılan çalıştayda   “Mevzuat&Yasa” komisyonunda yer almanın mutluluğu içerisindeyiz.

Özener Patent olarak, “WIPO Akademi” (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Akademisi) tarafından gerçekleştirilen Fikri Mülkiyet uyuşmazlıklarını da kapsayan “WIPO  Kuralları Uyarınca Tahkim Ve Arabuluculuk Usulleri “ ile ilgili ileri düzey kursunu Ülkemizde başarı ile tamamlayan  ilk danışman firma olmanın “öncülüğü” nün gururu içerisindeyiz.

Özener Patent olarak diyoruz ki; bir kadın olarak iş hayatındaki yerimiz gün geçtikçe artış göstermektedir. Kadınların iş hayatındaki yeri bir yandan üretkenliğini bir yandan sürdürülebilir kalkınmanın ve sosyal gelişmişliğin aynı zamanda toplumsal refahın önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu nedenledir ki kadınlarımızın işgücüne katılımları için onları cesaretlendirebilmek adına bu önemli unsurlara önem vermeliyiz.