Fikir Hakları

Özener Patent / Fikir Hakları

Fikir Hakları

Korumada ülkesellik geçerlidir.70 yıl koruma sağlar.

Fikri Haklar

Bir fikri hakkın eser olarak koruma altına alınabilmesi için şu şartlar aranır.

Fikri bir çabanın ürünü olması,

Sahibinin özelliğini taşıması,

Şekillenmiş olması,

Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi, gerekmektedir.

Koruma Altına Alınabilen Eser Çeşitleri

İlim ve edebiyat eserleri

Musiki eserleri

Güzel sanat eserleri

Sinema eserleri

İşlenme ve Derlemeler

Fikri Hakları Alma İle Sağlanan Haklar 

Maddi Haklar

İşleme Hakkı

Çoğaltma Hakkı

Yayma Hakkı

Temsil Hakkı

Umuma İletim Hakkı

Hakların Devir Edilmesi

Eser sahipleri veya mirasçıları mali haklarını karşılıklı veya karşılıksız, süreli veya süresiz olarak devredebilirler. Mali haklara ilişkin sözleşmelerin yazılı olması ve devre konu hakların ayrı ayrı